Obchodní podmínky:

1. Na akci se můžete přihlásit prostřednictvím zasláním řádně vyplněného formuláře e-mailem na adresu: kancelar@szkt.cz, popřípadě i zasláním klasickou poštou na adresu kanceláře SZKT.
2. Přijetí Vaší přihlášky SZKT potvrdí krátkým e-mailem na uvedenou e-mailovou adresu.
3. Přihláška zaslaná kterýmkoliv z výše uvedených způsobů je závazná a nelze od ní dodatečně odstoupit bez dohody se SZKT s ohledem na storno podmínky (níže upravují body 10-13).
4. Studenti, kteří si nárokují snížené vložné, musejí být frekventanty řádného denního studia a ve věku do 26 let včetně. Nutno doložit.
5. Cena akce je uvedena včetně DPH.
6. Závazné rezervace případného ubytování a stravování si zajišťuje každý účastník individuálně, pokud není uvedeno jinak.
7. Platba probíhá na základě předfaktury, která je vystavena na základě závazné přihlášky a zaslána e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce.
8. Řádný daňový doklad se vystavuje nejdříve v den akce.

Storno podmínky

9. aždé zrušení účasti (storno) musí být oznámeno písemně. Rozhodujícím datem je datum, kdy SZKT obdrží storno přihlášky – ať už e-mailem nebo faxem.
10. Bezplatné storno přihlášky je možné provést nejpozději do 6 pracovních dní před zahájením akce. Účastnický poplatek je na vyžádání vrácen.
11. V případě provedení storna přihlášky v termínu 3-5 pracovních dnů před zahájením akce činí storno poplatek 30% hodnoty účastnického poplatku, účastník má právo na materiály (toto je potřeba účastníkem potvrdit).
12. V případě provedení storna přihlášky v termínu 1-2 pracovní dny před zahájením akce činí storno poplatek 50% hodnoty účastnického poplatku, účastník má právo na materiály (toto je potřeba účastníkem potvrdit).
13. V případě neúčasti a neomluvení se z akce alespoň 1 pracovní den předem je povinen účastník uhradit celý účastnický poplatek a má právo na materiály (toto je potřeba účastníkem potvrdit).
14. Storno poplatek není účtován pouze v případě neúčasti ze zdravotních důvodů. V tom případě je však nutné zaslat kopii potvrzení této skutečnosti od lékaře.
15. Účastník za sebe může vyslat náhradníka.

Ostatní ujednání

16. SZKT si vyhrazuje právo přesunout data konání akcí v případě, že dojde k události, která konání akce znemožní (zásah vyšší moci, přerušení dodávky proudu, náhlé onemocnění lektora). V takovém případě to bude neprodleně sděleno zájemcům a zároveň s nimi může být sjednán nový termín akce.
17. SZKT si rovněž vyhrazuje právo neuskutečnit plánovanou akci, pokud se ani 7 pracovních dnů před začátkem akce závazně nepřihlásil minimální počet uchazečů. V tomto případě může být s již přihlášenými sjednán dohodou nový termín konání.
18. V zájmu plynulého průběhu semináře a pro Vaše pohodlí věnujte pozornost informacím zde uvedeným. Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu o. s. nenese odpovědnost za obtíže či škody způsobené nepřesným či neúplným vyplněním přihlášky!